Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Laatimispäivä 11.5.2016, päivitetty 24.5.2018

1.    Rekisterin pitäjä

          Viherlandia Oy (FI05565721)

          Kammintie 6

          40520 Jyväskylä

2.    Rekisteriasioista vastaava henkilö ja /tai yhteyshenkilö

                      Jyrki Tahvonen 

                      Kammintie 6

                      40520 Jyväskylä

3.    Rekisterin nimi

          Viherlandia Oy:n asiakastietorekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viherlandia Oy:n asiakastietorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakastilin avaamiseen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin  asiakkaan ja myyjän (Viherlandia Oy) välillä.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Viherlandian asiakastietorekisteriin  ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa asiakastietolomakkeella tai verkkokauppaa käyttäessään tai antaa rekisterinpitäjän (Viherlandia Oy) käyttöön muulla tavoin.

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Viherlandia Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keijojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9.    Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.